เงินด่วนนอกระบบ
Uncategorized

เงินด่วนนอกระบบ

เงินด่วนนอกระบบ เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เคยเห็นข้อความนี้  “เงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว รับเงินสดได้ทันที”   ซึ่งจัดว่าเป็นข้อความที่ทำให้หลายคนอยากที่จะเข้าไปใช้บริการโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินที่ไม่สามารถที่จะหยิบยืมจากคนรู้จัก หรือไปขอกู้กับทางธนาคารได้

กู้เงินสด

เงินนอกระบบ ได้จริง

เงินด่วนนอกระบบ” หรือ “เงินกู้นอกระบบ”   ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามหมายถึง การกู้หนี้ยืมเงินจากผู้ปล่อยกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินกู้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  โดยสาที่คนส่วนใหญ่มักที่จะหันมากู้เงินนอกระบบแทนการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน มีหลากหลายสาเหตุ  ยกตัวอย่างเช่น  มีรายได้ไม่แน่นอน, ไม่มีหลักประกัน, ไม่มีมีสลิปเงินเดือน  หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด ฯลฯ    ซึ่งรู้หรือไม่ว่า  “การกู้เงินด่วนนอกระบบ”  แม้ว่าจะได้เงินเร็วแต่ผลที่กลับมามักจะสร้างปัญหาตามาภายหลังได้  ซึ่งปัญหาที่ว่ามีดังต่อไปนี้

เงินด่วนนอกระบบ

เงินด่วนนอกระบบ ได้จริง 2561

  • ดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันทางการเงินในระบบและมีเงื่อนไขในการให้บริการที่ซับซ้อนมากกว่า ส่วนใหญ่แล้วการกู้เงินจากสถาบันทางการเงินมักที่จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี  แต่สำหรับการกู้เงินด่วนนอกระบบที่เจ้าหนี้จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่ทางกฎหมายกำหนดมาก ยกตัวย่างเช่น ดอกเบี้ย 25-30% เป็นต้น
  • เสี่ยงในการที่จะโดนหลอก  เพราะเวลาที่มีปัญหาทางด้านการเงินเราก็มักจะหาทุกวิถีทางที่จะหาเงินเพื่อที่จะนำมาใช้จ่าย ด้วยความรีบร้อนที่ต้องการใช้เงินจึงทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ง่าย อาทิเช่น ถูกหลอกให้ทำการโอนเงิน เพื่อที่จะแลกกับการอนุมัติเงินกู้  เป็นต้น
  • มีการชำระหนี้คืนที่ผิดปกติ  ที่โดยทั่วไปแล้วนั้นการชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารเท่านั้น จะมีการทำข้อตกลงในส่วนของที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ว่าจะคืนเงินอย่างไร อาทิเช่น ชำระเงินคืนในแบบที่เป็นรายเดือน หรือแบบรายปี จึงทำให้ผู้กู้มาระยะเวลาบริหารจัดการเงินและนำเงินมาส่งคืนให้ทันเวลา  แต่ถ้าเป็นเงินกู้นอกระบบมักจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากนี้และมักจะมีการชำระที่แตกต่าง
  • ไม่มีประวัติการเงินที่ชัดเจน สำหรับในการกู้เงินด่วนนอกระบบนั้นส่วนใหญ่แล้วทางเจ้าหนี้เงินนอกระบบมักที่จะไม่มีประวัติในเรื่องของการเงินที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นการเปิดให้บริการธุรกิจเงินด่วนนอกระบบที่เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้น คนที่กู้จะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้