สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อสำหรับคนมีรถจักรยานยนต์ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด อายุรถสูงสุดถึง 10 ปี

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 110%
การใช้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนมีรถจักรยานยนต์สูงสูด 110% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 – 30 เดือน ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และยังสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้

ช่องทางการชำระเงิน
สะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ดูช่องทางการชำระเงินทั้งหมด

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
เล่มทะเบียนตัวจริง
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
รถจักรยานยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ


หมายเหตุ:ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจาก ปีที่จดทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นของรถ รวมถึงรายได้ และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

 

Copyright © 2018. All rights reserved.