Uncategorized

กู้เงินนอกระบบ

บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง

กู้เงินนอกระบบ  หมายถึง  การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ที่เป็นการปล่อยกู้โดยที่ไม่ต้องทำสัญญาเงินกู้ ที่บางครั้งก็ไม่ต้องใช้หลักฐานหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน  ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราลำลาดและต้องการที่จะใช้เงินนั้นในการทำเรื่องของกู้เงินกับสถาบันทางการเงิน อาจขาดหลักเกณฑ์หลาย ๆที่ทำให้การกู้เงินนั้นเป็นไปได้ยาก  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้การกู้เงินนอกระบบนั้นกลายเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

กู้เงินนอกระบบ


กู้เงินนอกระบบ

โดยบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง ที่มักจะพบบ่อยๆ 2 แบบคือ  1.การจำนอง ที่ส่วนใหญ่จะให้วงเงินกู้ร้อยละ 30-60   และ 2. ปล่อยกู้ร้อยละ 50-80 ของราคาซื้อขายของหลักประกันของราคา  และถึงแม้ว่าการกู้เงินนอกระบบนี้ แม้จะสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก แต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องของการแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูงและความเสี่ยงในเรื่องของการติดตามทวงหนี้ ด้วยวิธีที่กฎหมายไม่รองรับ  และที่สำคัญสำหรับใครที่ต้องการหาแหล่งเงินกู้นอกระบบนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป เพียงเพราะมีอินเตอร์เน็ตแล้วค้นหาคำว่า บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง, ปล่อยกู้จริงดอกเบี้ยต่ำ เงินนอกระบบปล่อยจริง เป็นต้น ก็ค้นหาแหล่งที่ปล่อยเงินกู้ได้แล้ว

เงินด่วน

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการเงินด่วนนอกระบบ ผู้กู้ควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะทำการตัดสินใจในเรื่องของการใช้บริการให้ดี และควรรู้ที่จะเท่าทันเทคนิคที่ธุรกิจเงินนอกระบบที่มักจะนำมาใช้  ซึ่งมีดังต่อไปนี้

เงินนอกระบบ ได้จริง

  • การใส่ตัวเลขน้อยๆ เพื่อที่จะเป็นการสร้างจูงใจให้ในการเข้าใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น  ใส่ตัวเลขดอกเบี้ยต่ำ แต่ไม่ได้ทำการระบุว่าเป็นดอกเบี้ยรายเดือนหรือรายวันเอาไว้
  • การคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวคงที่ตลอด ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงมาก เมื่อนำไปเทียบกับการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกของธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน
  • มีการหลีกเลี่ยงการให้กู้ยืมเงินโดยตรง ที่ส่วนใหญ่แล้วมักให้ผู้อื่นทำการปล่อยกู้แทนต่อไปอีกเป็นทอด ๆ
  • การบีบให้ทำสัญญาที่มีการระบุตัวเลขเกินจริง และมีการติดตามทวงหนี้แบบแปลก ๆ ที่พิสดารหรือโหดร้าย

เงินด่วนออนไลน์

เงินนอกระบบ ได้จริง 2019

ดังนั้นแม้แหล่งเงินนอกระบบปล่อยจริงนั้นจะเป็นแหล่งเงินกู้ที่ปล่อยง่ายปล่อยไว ก็ต้องทำการพิจารณาให้ถ้วนถี่ก่อนที่จะตัดสินใจในการเข้าใช้บริการด้วยการมองหาข้อมูล สอบถามเพื่อน หรือคนรู้จักรู้จักว่าแหล่งกู้เงินนอกระบบปล่อยจริงดังกล่าว แล้วมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ทั้งนี้รวมไปถึงในเรื่องของการวางแผนการใช้เงินและการชำระเงินคืนให้ตรงตามระยะเวลาให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ยน้อยและเพื่อปลดหนี้โดยไว